ÖĞRETMEN NASIL OLMALI

          İnsan olmanın özelliği, yaratılışından var olan öğretmek ve öğrenmek ten geçer. İnsan mesuliyet sorumluluğunda yaratılmıştır. İnsanlığın kurtuluş rehberi olan Kur’ an i kerim de Rab il Alemin olan Allah; Okuma yazmanın öğrenmesi için Son Peygamber , Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi selem e Meleklerden Cebrail   vasıtasiyla, Okuma ve yazmayı öğretmiş tir. Öğretmenin  kutsallığı  Cebrail aleyhi selamdan   intikal etmiştir .Adem aleyhi selem dan  başlayan  bütün peygamberler  aynı zamanda  öğretmendirler. Öğrendiği ilmi  öğretmeyen  yani öğretmenliği  hiçe sayan…

"ÖĞRETMEN NASIL OLMALI"

BAĞKUR, SSK  VE  MEMURLAR  BİR  OLMAZ

Devletin güçlü olmasında: BAĞKUR (ESNAFLAR ). SSK (ÖZEL  VE  KAMUDA BEDENEN ÇALIŞANLAR)  VE  MEMURLAR (KAMUDA ÇALIŞANLAR) bu çalışanlar olmazsa olmazlarıdır.1970 yılından önce Bağ kur denilen  bir kurum yoktu. Esnaf kesimi  özerkti. Kendi  işinin patronudurlar. Devletine vergisini vermek zorundadırlar. Sosyal güvenceleri  (emeklilik)yoktu.1972 tarihinde Kurumlaştı. SSK:1946 yılında Sosyal Sigorta kurumu olarak kuruldu. Çalışanları ise sosyal güvenceleri (sağlık ve emeklilik) vardı. Ve Memurlar ;1954 T.C. Emekli sandığı  adı altında kuruldu .Sosyal güvenceleri oldu.  Bu kuruluşlar 20 Mayıs2006Tarih tarih…

"BAĞKUR, SSK  VE  MEMURLAR  BİR  OLMAZ"

SEÇİM  YASASI  DEĞİŞMELİ

2023 seçimi  yaklaşıyor. Memleketimiz için hayırlara vesile olsun..          Yıllar  önce de  yazılarımda belirtiğim gibi şimdiki seçim sistemi değişmeli  dedim ve de diyorum. Çünkü  şimdi ki seçim sistemi adil değil.  Seçimi yapanlar da iyi biliyorlar ,adil olmadığını. Başka illerden gelip adaylığını koymaları adil midir sizce. Altı yüz millet vekili  çok. .Şimdiki millet vekilleri  seçiminde ;Parayı veren düdüğü çalıyor:  Nasretdin  hoca fıkrasında  olma gerçeği.  Fazla uzatmayacağım.. Üçleme seçim sisteminden bahsedeceğim. Adil olduğu. Vatandaşın  kendi iradesiyle millet…

"SEÇİM  YASASI  DEĞİŞMELİ"

AHİRETTE KURTULUŞ

Üzerinde yaşadığımız  bu dünyanın geçici  ve ahiret’ te hazırlık  ; Cennet ve Cehenneme  ise açılan bir kapı olduğu bilinen bir gerçek. Ömür denilen bu süreç , yaratılışımızdan, genlerimize işlenmiş, odaklanmıştır.  Alemlerin yaratıcısı olan Allah tarafından.                                                                                                                                                                       Ana rahmine düşmeden, düşerken, cenin oluşurken ve insan lığımızın oluşması  ve sonrasındaki bu  dönemde belirlenmiş  bir ömür vardır. Yaşadığımız  bu dünyada bir yaş ortalaması vardır. Bu gün için yetmiş beş, seksen, doksan…                                     Ya sonrası ; hayat devam edecektir, beden dışında.…

"AHİRETTE KURTULUŞ"

AHİRETTE  KURTULUŞ

Üzerinde yaşadığımız  bu dünyanın geçici  ve ahiret’ te hazırlık  ; Cennet ve Cehenneme  ise açılan bir kapı olduğu bilinen bir gerçek. Ömür denilen bu süreç , yaratılışımızdan, genlerimize işlenmiş, odaklanmıştır.  Alemlerin yaratıcısı olan Allah tarafından.                                                                                                                                                                       Ana rahmine düşmeden, düşerken, cenin oluşurken ve insan lığımızın oluşması  ve sonrasındaki bu  dönemde belirlenmiş  bir ömür vardır. Yaşadığımız  bu dünyada bir yaş ortalaması vardır. Bu gün için yetmiş beş, seksen, doksan…                                                                                                                                                                   Ya sonrası ; hayat devam edecektir, beden dışında.…

"AHİRETTE  KURTULUŞ"

TANRI MİSAFİRİ ORUÇ, HOŞ GELDİN

Alemlerin Rabi olan Allah, insanlığın devamı için yaşadığımız bu dünyada , şeytanın şerrinden, oyunlarından, korunmamız için ve tekrar şeytanın tuzağında düşmemek için kendisinden başkasına kulluk etmemiz gerektiğini Önce elçiler vasıtası ve onlara emirler tebliğ ederek kulluk görevle inin yerine getirilmesini istemiştir. Yani Cennetten kovulmamıza sebep olan şeytanın şerrine bir daha düşmemek için ibadetler denilen yollar göstermiştir. Bu ibadetlerden biriside, kalplerimize gönderdiği yönlendirdiği; Kutsal olan, ramazan ayında indirilen oruç dediği misafiridir. Bu misafir her yıl ömrümüzün…

"TANRI MİSAFİRİ ORUÇ, HOŞ GELDİN"

1914 ÖNCESİ VE SONRASI ANTEP

1914 yılı insanların  insan olduklarını  unuttukları , geçmişlerinden  haberdar olmayan  sorumsuzluklar içinde bulunan devletleri  idare eden liderlerin  kapışmasıdır .Bu kapışmada  nice  suçsuz insanlar  öldürülmüşlerdir. Kıyamet  günü  sorulacaklardır   O liderler. . Şimdi ki çağımızda  hala devam etmektedirler düşmanca yaşamlar. Öyle ya  Şeytan, ve Şeytanın  yandaşları var oldukça  da sürecek olan bu kapışmalar.   sonuncunda  daha nice  mazlumların  kanları dökülmeye devam edecektir.    Evet,   bugün ; O  zamanın Devletlerinin  liderleri  gerek  siyasi  çıkarları ,gerekse     yapılan haksızlıklara karşı    birbirlerine…

"1914 ÖNCESİ VE SONRASI ANTEP"

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

İnsan olmanın özelliği, yaratılışından var olan öğretmek ve öğrenmek ten geçer. İnsan mesuliyet sorumluluğunda yaratılmıştır. İnsanlığın kurtuluş rehberi olan Kur an i kerim de Rab il Alemin olan Allah Okuma yazmanın öğrenmesi için Son Peygamber , Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi selem e Meleklerden Cebrail vasıtasiyla, Okuma ve yazmayı öğretmiş tir. Öğretmenin kutsallığı Cebrail aleyhi selamdan intikal etmiştir .Adem aleyhi selem dan başlayan bütün peygamberler aynı zamanda öğretmenlerdir.Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi selam Öğrenmenin ve…

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

GÜLE GÜLE ORUÇ TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE

Alemlerin Rab i olan Allah’ hın, yaratmış olduğu  ve yaratılanların en üstünü olan  insanların  kurtuluşa  ermeleri  için  Peygamberler  gönderip ,  kendisine  ibadet  yapılması  ; amaçla yaratmış olduğu  kullarına  vermiş olduğu emirlerden birisi  On iki ayın sultan  Ramazan  ayında   kalplerimize beynimize ve de ruhumuza  gönderdiği  Oruç  misafirini   bundan   yirmi dokuz  gün önce  misafir ettiğimiz , Allah misafiri  ile vedalaşma günü geldi. O gün  Bayramdır.  Esas bayram  , kıyamet günü   karşımıza  çıkacak olan  oruçla karşılaşmamız olacak . İnsanlar  nasıl ki  bu  dünyada  o misafiri evimize, beynimize, ruhumuza  misafir ettikse   giderken de  veda partisi düzenlediğimiz  gün   bir bayramdır.  Tanrı misafiri olarak yer yüzüne , insan olanlara  gönderilen  oruç, maalesef  kendisine kapı açmasını istediği fakat  ,  kendisine kapı açmadığı olmuştur.  Misafir olarak  ağırladığımız oruç, bedenimize sağlık,…

"GÜLE GÜLE ORUÇ TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE"

AHİRETTE KURTULUŞ

Üzerinde yaşadığımız  bu dünyanın geçici olduğu bilinen bir gerçek. Ömür denilen bir süreç  yaratılışımızdan genlerimize işlenmiş, odaklanmıştır Yaratıcı olan Allah tarafından. Ana rahmine düşmeden, düşerken, cenin oluşurken ve insan lığımızın oluşması  ve sonrasındaki bu  dönemde belirlenmiş  bir ömür vardır. Yaşadığımız  bu dünyada bir yaş ortalaması vardır. Bu gün için yetmiş beş seksen. Ya sonrası ,hayat devam edecektir, beden dışında. Bu ,yaş içindeki  süreç  yaratılan insanların  gününü gün etmek olmadığını  ,boşuna yaratılmadığının  sonuncunda imtihan edileceği  İnsanlara…

"AHİRETTE KURTULUŞ"