Yaşasın 1 Mayıs Dünya Emek Bayramı!

Uluslararası Emek Konfederasyonu 1 Mayıs Bildirisi:

İnsan onuruna yakışır iş, adil ve barışçıl bir dünya için mücadeleye devam…
Bugün yüreklerimizi, birlik ve dayanışma ruhuyla doldurduğumuz 1 Mayıs Dünya Emek ve dayanışma Bayramı…
Çalışma koşullarının kötüleştiği, iş güvencesinin azaldığı ve sosyal hakların gasp edildiği bir dünyada bu özel gün dayanışma ruhumuzu pekiştiriyor, umut ilkesini yükseltiyor.
Bugün, yerküre ölçeğinde sosyal adaletsizlik ve emek sömürüsü daha çok derinleşiyor.
Dünyanın en zengin yüzde 1’inin toplam servetinin, kalan yüzde 99’un servetinin iki katına eşit olması, küresel servet eşitsizliğinin açık bir gösteresidir.
Savaşlar yayılıyor
İnsanlar yerlerinden yurtlarından ediliyor. Üstelik neoliberalizmin sistematik hale getirdiği mülksüzleştirme stratejileri de bu süreci kronik bir sorun haline dönüştürüyor.
Dünya ölçeğinde milyonlarca insan yersiz yurtsuz.
Bütün bunlar bir sistem sorununun göstergesi…
Ancak, umutsuzluğa kapılmak yerine, insan onuruna yakışır iş ve adil bir dünya için mücadele azmimizi ve dayanışma irademizi pekiştirmeliyiz.
Sosyal adalet yoksa barış yok ; Savaş varsa sosyal adalet yok!
Savaşların, çatışmaların devam ettiği ve masum insanların zulüm gördüğü, öldürüldüğü bir dünyada sosyal adaletten bahsedemeyiz.
Bu nedenle, bugün, dünyanın neresinde olursa olsun, ırka, dine, dile, ideolojiye bakılmaksızın, tüm haksızlıklara, baskılara, zulümlere DUR deme günüdür.
Bu bağlamda 7 Ekim’den bu yana Gazze halkına yapılan katliam derhal durdurulmalıdır. ILC olarak, İsrail’i, İsrail’e destek veren ve katliama karşı sessiz kalan tüm devletleri kınıyoruz. Tüm vicdanlı insanları da etnik temizlikle baş başa bırakılan milyonlarca Gazze’li insanın sesi olmaya, tarihe kara bir leke olarak geçecek bu günlerde hakkın ve haklının yanında olmaya davet ediyoruz.
Filistin başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda, savaş ve çatışmaların olduğu bölgelerde yaşayan, göçe mecbur bırakılan tüm emekçi kardeşlerimizin savaşın sebep olduğu mağduriyetlerinin giderilmesi, temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve adil çalışma koşullarına kavuşmaları için BM başta olmak üzere tüm etkili ve yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.
Birlik, mücadele ve dayanışmanın sembolü olan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma gününde,
ILC olarak, birlikten güç doğar sloganıyla, hep birlikte, insan onuruna yakışır iş, adil ve barışçıl bir dünya için kararlı mücadele taahhüdümüzü ilan ediyoruz.

Yaşasın Emek dayanışması!
Yaşasın 1 Mayıs Dünya Emek Bayramı!

Memur-Sen’in de bileşenleri arasında bulunduğu 25 ülkeden 33 konfederasyon ve 30 milyonu aşkın üyeyi temsil eden Uluslararası Emek Konfederasyonu ILC ve Memur-Sen adına Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktık ve 1 Mayıs bildirimizi okuduk.

Yaşasın Emek, Ekmek ve Adalet Mücadelemiz!
Yaşasın Küresel Dayanışmamız!
Yaşasın 1 Mayıs Dünya Emek Bayramı!

Ahmet GÖK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı,
ILC Genel Sekreteri