Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen Teşkilatından basın açıklaması

Kıymetli Basın Mensupları,

Değerli katılımcılar,

Enerji Bir-Sen ve

Ulaştırma Memur-Sen Teşkilatlarımız

adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Emeğin ve emekçinin sesi olmak için

davetimizi kırmayıp iştirak ettiğiniz için

her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz.

Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon,

Diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek

toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.

Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken,

Bürokratik oligarşi tarafından

yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor.

Son 20 yıllık süreçte;

demokratikleşme,

özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında

atılan bütün olumlu adımlar;

bir bir geri alınıyor,

kazanımlarımıza göz dikiliyor ve

hukuk düzeni yıkılıyor.

Anayasa ile hüküm altına alınan,

Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve

4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen

Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor.

Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir.

Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında

toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi.

Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek,

Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için

Kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı.

Tasarruf tedbirleri ile

Personel servis hizmetinin kaldırıldığı,

Koruyucu giyimin engellendiği,

Fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme

Hükümlerinin engellendiği görülürken,

Sosyal Hak olan Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı

açıklandı.

Sosyal hayata etkisi düşünülmeden,

Toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek;

Servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz.

Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında

Önemli bir yere sahip olan servis hizmeti

Genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez.

Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor,

hem kamu görevlilerini

hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.

Koruyucu Giyim Kazanımımız,

2012 yılından bu zamana 12 yıldır

sürekli ve sorunsuz uygulanıyor.

Madde hükmü diyor ki;

“Kime verileceğine,

Nasıl verileceğine,

Ne zaman verileceğine,

Nasıl Muhafaza edileceğine,

İlişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve

ilgili kurum tarafından belirlenir.”

Madde hükmü Açık ve net olmasına rağmen,

Bu kazanımımız, Bugün Ne oldu da

önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla

Daha sonra da Genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor.

Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki

tüm haksız, hukuksuz ve yersiz

engellemelerin biran önce kaldırılıp,

kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.

Fazla çalışma ücreti,

Tüm sendikalarımızın

hizmet kolu toplu sözleşmelerinde

2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur.

Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın

ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri

yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor.

Değerli Basın Mensupları

Burada bir şey eklemek istiyorum…

Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan

Fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken;

Bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da

ödenmemesi talimatlandırılıyor.

Buradaki tasarruf nedir?

Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır?

Biz diyoruz ki;

Angarya olmasın,

Akıttığımız terimizin karşılığı verilsin,

Toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin,

Parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin.

SERVİS, KORUYUCU GİYİM VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ;

Toplu sözleşme kazanımımızdır.

Anayasa’da belirtilen hakkımız,

Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız,

Hukuk hiyerarşisi içerisinde

daha düşük olan Genelge ile engellenemez.

Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden

yenilenmesi konusu da tam bir muammadır.

Vatandaşlara %25 sınırı getirip,

kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet,

kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden

kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin

diyor.

Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı.

Bunun üzerinde bir daha zam yapalım,

Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar.

Kamu görevlisi bu gelirle;

sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor,

sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor,

sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor.

Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir,

hak verilebilir bir durum değildir.

Değerli basın mensupları

Teknik personelin mali ve özlük hakları

ile çalışma şartları ortada…

Devletimize ve milletimize

yapmış oldukları katkılar

herkes tarafından biliniyor.

Teknik ve idari personelimizin

mali ve mesleki sorumlulukları

herkes tarafından görülüyor.

Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği,

İş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri,

Mesleki sorumluluklarının gereği

kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.

Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor,

Çalışma barışının sağlanmasını istiyor.

Diğer taraftan,

Kamu İşveren tarafından söz verilen ve

Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan;

1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu

hala çözüme kavuşmadı.

Emekli aylıklarının düşüklüğünü,

emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor.

2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın

Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle

Büyük bir adaletsiz ortaya çıktı.

Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı.

Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor.

Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor.

Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve

emekli kamu görevlilerimiz için

1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir.

Tazminat Yansıtma Oranları ve Ek göstergelerde

adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor,

sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz.

Sonuç olarak;

  • Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,
  • Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,
  • Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,
  • Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,
  • Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,
  • 1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,
  • Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,
  • Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,
  • Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini,

İSTİYORUZ.

Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir